Multimedia
   2488 views
   6/12/2015
Share on     
According to the "Refugees in Turkey" research of Hacettepe University Center for Migration and Political Studies the number of registered Syrians is about 1.8 million and only 13-14 percent of them stay in the camps located in ten provinces while remaining 87-88 percent spread across everywhere in Turkey.
More than 53 percent of Syrians in Turkey are comprised of youth and children below18 years old. Despite better conditions in camps, the general rate of enrollment  remains at the low levels of 15-20 percent.
Voluntary Nasıra Boudeh and her friends educate Syrian children who are not sheltered in the camps since one year. There are 113 student ranging in age from 6 to 15 studying in Arabic in compliance with Syrian curriculum at Mavi Haliç Youth and Sports Club in Çarşamba district of Fatih.

Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi’nin “ Türkiye’deki Mülteciler” araştırmasına göre; Türkiye’de kayıt altına alınan 1,8 milyon Suriyelinin sadece yüzde 12-13’ü on ilde yapılmış 25 kampta yaşarken, kalan yüzde 87-88'i kamplar dışında ve Türkiye’nin her tarafına dağılmış biçimde yaşamaktadır. Türkiye’deki Suriyelilerin yüzde 53’ten fazlası 18 yaş altında genç ve çocuklardan oluşmaktadır.  Okullaşma oranı, özellikle de kamp dışında ancak yüzde 15-20’lerde kalmaktadır.

Gönüllü Nasıra Boudeh ve arkadaşları, kamplar dışında yaşayan eğitim olanağından yoksun Suriyeli çocuklar için İstanbul Fatih'teki Çarşamba semtinde Mavi Haliç Gençlik ve Spor Kulübü binasında tam bir seneden beri eğitim veriyor. Arapça olarak ve Suriye'deki müfredata göre verilen eğitimde, 6-15 yaş arası 113 çocuk okuyor.
   2860 views
   8/22/2014
Share on     
Eight thousand-year old Hevsel Gardens involve 700-hectare in Tigris Valley in southwestern Diyarbakir. By the agriculture in the gardens which provide a living space for more than 100 bird species, vegetable and fruit needs of the city are supplied and these gardens provide income for most of people living in neighbourhood. Whereas studies have been carried on to get Hevsel Gardens added with Diyabakir City Walls on UNESCO World Heritage List, Ministry of Environment and Urban Planning declared Tigris Valley as reserve construction area. As well as allowing the area for structuring, it has been planned to build three hydroelectric plants on Tigris River by DSI -State Hydraulic Works- Neighbours around Hevsel Gardens have been evacuated rapidly within urban transformation projects. Because of the changing conditions maintainability of agriculture is decreasing while ecocide is increasing day by day.
* This multimedia is prepared as part of the Hevsel Multimedia Story Telling workshop held by  Sevgi Ortaç within the 2nd Diyarbakır Photography Days. http://bahceninsehrisehrinbahcesi.wordpress.com/ 
Aylin Kızıl, Fatma Çelik, Fırat Aygün, Hande Sakarya, Iskan Altın, Lezgin Kani, Nujèn Ataç, Serdar Bayram, Sevgi Ortaç, Türkan Kılıç

Hewsel’i Seyretmek
Diyarbakır'ın güney batısında Dicle Vadisi içinde yer alan 8 bin yıllık Hevsel Bahçeleri 700 hektarlık alanı kapsıyor. 100 ün üzerinde kuş türü için yaşam alanı sunan bahçelerde yapılan tarımla, kentin meyve sebze ihtiyacının bir kısmı karşılanıyor ve bu bahçeler çevre mahallelerde yaşayan insanların büyük çoğunluğu için gelir sağlıyor. Hevsel Bahçelerinin, Diyarbakır Surları ile birlikte UNESCO Dünya Mirası listesine alınması çalışmaları sürdürülürken Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Dicle Vadisini “Yapı Rezerv alanı” olarak ilan etti. Vadi’nin yapılaşmaya açılmasının yanı sıra, Dicle Nehri üzerinde DSİ tarafından üç adet hidroelektrik santrali (HES) yapılması da planlanıyor. Hevsel bahçelerinin etrafında yer alan mahalleler, kentsel dönüşüm projeleriyle hızla boşaltılıyor. Değişen koşullarda tarımın sürdürülebilirliği azalırken ekolojik tahrip de günden güne artıyor. 
*Bu çalışma 2. Diyarbakır Fotoğraf Günleri kapsamında Sevgi Ortaç ile düzenlenen Multimedya Hikaye Anlatma Atölyesinde hazırlanmıştır.  http://bahceninsehrisehrinbahcesi.wordpress.com/
Aylin Kızıl, Fatma Çelik, Fırat Aygün, Hande Sakarya, Iskan Altın, Lezgin Kani, Nujèn Ataç, Serdar Bayram, Sevgi Ortaç, Türkan Kılıç
   2578 views
   8/15/2014
Share on     
Landing in Hewsel Gardens, nourisher of the city, gradually decreases because of hydroelectric power plant projects and regardlessness in agricultural heritage. After Unesco’s purpose of adding Hewsel Gardens to the World Heritage List, transition period of city walls and surrounding area to an outdoor museum is speeded up. Nowadays “Watermelon” which is known to be the symbol of the city, finds an opportunity to be displayed everywhere like showcases, henna nights, watch houses, rugs etc.
* This multimedia is prepared as part of the Hevsel Multimedia Story Telling workshop held by Sevgi Ortaç within the 2nd Diyarbakır Photography Days. bahceninsehrisehrinbahcesi.wordpress.com/
Fatma Çelik, Sevgi Ortaç, Hande Sakarya, Umut Baran, Serdar Bayram

Karpuz
Şehir'den beslenen ve şehri besleyen Hewsel Bahçesindeki üretim; tarımsal/taşınmaz mirasa yeterince önem verilmemesi ve Hes projeleri nedeniyle eskiye oranla çok azaldı. Unesco'nun Tarihi Surlarla beraber Hewsel Bahçelerini de Dünya Mirası Listesine almasının üzerine sur ve çevresinin "Açık Hava Müzesi"ne dönüşmesi süreci hızlandı. Kentin sembolü karpuz da şimdilerde daha çok vitrinlerde, kilimlerde, kına gecelerinde veya bekçi kulübelerinde sergilenme imkanı bulunuyor. 
*Bu çalışma 2. Diyarbakır Fotoğraf Günleri kapsamında Sevgi Ortaç ile düzenlenen Multimedya Hikaye Anlatma Atölyesinde hazırlanmıştır. bahceninsehrisehrinbahcesi.wordpress.com/
Fatma Çelik, Sevgi Ortaç, Hande Sakarya, Umut Baran, Serdar Bayram
   2536 views
   7/14/2014
Share on     

Beqvan;Frog Catchers

Each year from February on, frog catchers come in groups to Diyarbakir and the surrounding area from Adana to catch frogs. First, they rent a warehouse to stay and then they start working as darkness falls, and keep catching frogs until the first light of the morning. They send live frogs to fish factories in Adana every two days to be processed there. After processing frogs are being sent abroad. They usually catch frogs in the Tigris River and in the irrigation channels across Hevsel gardens. When frog prices fall as the weather gets warmer, frog catchers return to Adana to find work as seasonal workers.

* This multimedia is prepared as part of the Hevsel Multimedia Story Telling workshop held by  Sevgi Ortaç within the 2nd Diyarbakır Photography Days. http://bahceninsehrisehrinbahcesi.wordpress.com/

Beqvan; Kurbağacılar

Her yıl şubat ayından itibaren, gruplar halinde Adana’dan Diyarbakır ve çevresinde kurbağa toplamaya gelen kurbağacılar, öncelikle barınma ihtiyaçlarını karşılamak için bir depo kiralıyorlar. Karanlığın çökmesiyle birlikte, sabahın ilk ışıklarına kadar kurbağa toplayıp, topladıkları kurbağaları, işlenmek üzere iki günde bir canlı olarak Adana’da ki balık fabrikalarına gönderiyorlar. Fabrikada işlenen kurbağalar buradan yurtdışına gönderiliyor. Kurbağaları genellikle Dicle nehri ve Hevsel bahçelerindeki su kanallarında topluyorlar. Havaların ısınmasıyla birlikte kurbağa fiyatları düşüyor. Fiyatlar düşünce de Adana’ya dönüp mevsimlik işçi olarak çalışmaya devam ediyorlar.

*Bu çalışma 2. Diyarbakır Fotoğraf Günleri kapsamında Sevgi Ortaç ile düzenlenen Multimedya Hikaye Anlatma Atölyesinde hazırlanmıştır.  http://bahceninsehrisehrinbahcesi.wordpress.com/

Fırat Aygün, Hande Sakarya, Lezgin Kani, Serdar Bayram, Sevgi Ortaç, Türkan Kılıç, Şêrko Aydoğan

   2339 views
   4/24/2014
Share on     
Latest Video
Darkness Nearby
   2548  views    3/5/2017
Ojakh
   3974  views    4/21/2016
A Family Portrait
   5523  views    4/8/2016