News

Kaygı ve aciliyetin ötesinde: Türkiye’ye doğru yaşanan güncel göç hareketlerinin
tarihsel ve toplumsal çerçevede yeniden değerlendirilmesi
10-14 Nisan 2017 Ankara, İstanbul
Paris Fransız Enstitüsü d’Alembert Fonu, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği-Türkiye (BMMYK/
UNHCR) ve Fransa Ulusal Araştırma Ajansı (ANR) “Lajeh, Ortadoğu’da göç ve çatışmalar” araştırma programı
desteği ile, Fransa Göç Tarihi Millî Müzesi ve Lille 3 Üniversitesi ile iş birliği içerisinde, Fransız Anadolu Araştırmaları
Enstitüsü Göçler ve Mekânsal Hareketlilik Araştırma Birimi (IFEA-AMiMo), Türkiye Fransız Kültür Merkezi - Ankara,
Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi-HUGO, Galatasaray Üniversitesi ve HUGO Öğrenci
Topluluğu 10-14 Nisan 2017’de Ankara ve İstanbul’da, Türkiye’yi ilgilendiren güncel göç hareketleri konulu bir dizi
bilimsel ve kültürel etkinlik gerçekleştirecektir.


Sergiler ve film gösterimi ile, gerek Fransa gerek Türkiye’nin kendilerine mahsus göç deneyimlerinin sosyal ve tarihsel
yönlerine eğilerek, göç meselesi üzerine var olan toplumsal duyarlılığı artırmak amaçlanmaktadır. Konferans-söyleşi
ve yuvarlak masa toplantıları ise, trajik boyutlarını göz ardı etmeden, göçleri, tarihsel bir perspektifle ve karşılaştırmalı
bir yöntemle yeniden ele almayı amaçlamaktadır. Ayrıca bu sayede, sosyal bilimler alanında göç ile ilgili yürütülen
çalışmaların çeşitliliğini gözler önüne sererken, yaptıkları işler itibariyle benzer veya birbirini tamamlar nitelikteki
kurum ve kuruluşları bir araya getirme ve aralarındaki iletişimi sağlamak amaçlanmaktadır. Ayrıca, etkinlikler boyunca
güncel gelişmeler ve güncellenen bilgiler sayesinde göçleri merkeze alan tarih ve diğer sosyal bilimler alanındaki
araştırmalara yeni bir gözle bakma şansı verilmesi hedeflenmektedir.
Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü’nde düzenlenecek yuvarlak masa toplantısında göç araştırma yöntemleri
irdelenecektir. Doktora öğrencilerini bir araya getiren atölye çalışmasında ise Türkiye’de yapılan birbirinden farklı
göç araştırmaları ve aynı zamanda başka sahalarda yürütülen çalışmalar arasında bağlantı ve ilişkiler kurulması
amaçlanmaktadır.
4/10/2017 12:00:00 AM
Share on